SPECIFIKACIJA USLUGA UDRUGE:

 

A) Osnovna usluga koju BOA nudi svojim članovima na godišnjoj razini sastoji se od:

Red.br. Naziv usluge Opis usluge
1. lobiranje Promicanje važnosti borbe protiv krivotvorenja kod nadležnih državnih tijela i udruga za zaštitu potrošača, radi jačanja svijesti javnosti, građana i mjerodavnih institucija o opasnostima, materijalnoj i nematerijalnoj šteti od krivotvorene robe, kao i radi poboljšanja postojeće zakonodavne ili podzakonodavne regulative
2. Edukacija Organizacija edukacijskih seminara za nadležna državna tijela (Carina, Policija, Držani inspektorat, Državno odvjetništvo, Sudstvo)
3. Monitoring Nadzor tržišta, uključujući i internet, sa svrhom otkrivanja distribucijskih kanala, proizvođača, uvoznika, veletrgovaca i trgovaca na malo krivotvorenom robom
4. Identifikacija Identifikacija krivotvorene robe
5. Zapljena Organizacija zapljena u suradnji sa mjerodavnim državnim institucijama (Carina, Policija, Inspektorat), obavijest članovima o provedenoj zapljeni sa digitalnom fotografijom krivotvorene robe, te izvještajem o svakoj provedenoj zapljeni i godišnjim izvještajem sa statističkim podacima
6. Škladištenje Organizacija prijevoza i skladištenja zapljenjene krivotvorene robe do okončanja sudskog ili upravnog postupka
7. Uništenje Organizacija prijevoza i uništenja krivotvorene robe po okončanju sudskog ili upravnog postupka
8. Savjetovanje Koordinacija i savjetovanje članova prema dosadašnjim iskustvima
Cijena: 1.650,00 Eur*

 

 

Pravo na osnovnu uslugu prema gornjoj specifikaciji ostvaruje se plaćanjem godišnje članarine u iznosu od 1.650,00 Eura.

 

 

 

 

B) Dodatne usluge putem pravnog zastupnika Udruge (nisu uključene u osnovnu uslugu i nisu obvezne za članove udruge):

Red.br. Opis usluge Naknada
1. Podnošenja zahtjeva za postupanje Carinskoj upravi/godišnja prijava 100,00 Eur*
2. praćenje prijavljenih i objavljenih žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH, te obavijest o pokušaju registracije sličnih žigova pri navedenom zavodu Max. 15,00 Eura/mjesečno*
3. Pokretanje postupka protiv povreditelja Ovisno o količini zapljenjene robe i vrijednosti odštetnog zahtjeva (ukoliko je isti postavljen u postupku)
3.1. CIVILNI ** Postupci do 30 komada: 150,00 Eura/po svakoj radnji* 

Postupci preko 30 komada: 350,00 Eura/po svakoj radnji*

3.2. KAZNENI ** Postupci do 30 komada: 150,00 Eura/po svakoj radnji* 

Postupci preko 30 komada: 350,00 Eura/po svakoj radnji*

3.3. UPRAVNI Postupci do 30 komada: 150,00 Eura/po svakoj radnji* 

Postupci preko 30 komada: 350,00 Eura/po svakoj radnji*

**U slučaju da je u civilnom ili kaznenom postupku podnesen odštetni zahtjev/zahtjev za naknadu štete – uz gore navedeni iznos po obavljenoj radnji, a nakon okončanja postupka i usvajanja zahjteva za naknadu štete plaća se i 30% od visine usvojene i naplaćene odštete*

 

 

U gore navedene cijene nisu uključeni kako slijedi:

a) Troškovi skladištenja (plaćaju se prema ugovorenoj cijeni između Udruge i ovlaštenog skladištara, koja za članove udruge iznosi trenutno 6 Eur/m2*)

b) Troškovi uništenja (ukupni trošak pojedinog postupka uništenja prema cjeniku licenciranog društva za uništenje, dijele se razmjerno količini robe pojedinog člana koja se uništava)

c) Troškovi seminara (učešće člana Udruge na trening-seminaru 180,00 Eur*, uvećano za prevoditeljske troškove i troškove kopiranja prezentacijskih materijala, prema stvarnim troškovima)

d) Putni troškovi (prema stvarnim troškovima)

e) Troškovi noćenja, (u hotelu **** zvjedzdice, a u slučaju boravka izvan mjesta sjedišta udruge, ako boravak izvan mjesta sjedišta udruge, uključujući putovanje, traje dulje od 4 sata)

f) Sudske i upravne pristojbe – prema važećim propisima RH

*sve cijene istaknute su bez važećeg PDV-a, koji se obračunava sukladno posebnim propisima.

** cijene su istaknute u EUR, domaće osobe vrše plaćanje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Zagrebačke banke na dan plaćanja

 

 
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE