BOA“ pruža svojim članovima na teritoriju na kojem djeluje punu pravnu i praktičnu podršku u ostvarivanju i realizaciji vlastite anti-krivotvoriteljske strategije, praćenjem  mjerodavnih propisa i njihove primjene, lociranjem problematičnih područja i lobiranjem za njihovo rješavanje putem izmjena i/ili dopuna postojeće zakonske ili podzakonske regulative, savjetovanjem, organizacijom i realizacijom edukacijskih programa kako za same članove, tako i za sva državna tijela nadležna za nadzor i zaštitu prava intelektualnog vlasništva (carina, policija, državni inspektorat, državno odvjetništvo, sudstvo), praćenjem tržišta, proizvodnih i distribucijskih kanala krivotvorene robe i lociranjem prekršitelja, koordinacijom između članova i nadležnih državnih tijela prilikom pokretanja i tijekom postupka protiv prekršitelja, organizacijom zapljena i izuzimanja uzoraka krivotvorene robe, organizacijom skladištenja robe do okončanja upravnog ili sudskog postupka, te u konačnici i organizacijom uništenja krivotvorene robe.

 

Pristupanjem Udruzi i uplatom propisane Upisnine/godišnje članarine, član Udruge osim Osnovne usluge pod A) priloga I ovog dopisa, stječe pravo i na dodatne usluge pod B) priloga I, a čije pružanje također osigurava Udruga, ali koje nisu obvezne za članove udruge i o korištenju istih samostalno odlučuje svaki član udruge ovisno o vlastitim potrebama.

 

 

S obzirom da je dosadašnje iskustvo pojedinih nositelja prava intelektualnog vlasništva, pokazalo da se efikasnija zaštita tih prava postiže u slučaju udruživanja više nositelja prava, i njihovog jedinstvenog nastupa osobito prema nadležnim državnim tijelima i medijima, te da takvo udruživanje u konačnici smanjuje i pojedinačne troškove anti-krivotvoriteljske strategije svakog od nositelja prava, pozivamo Vas da pristupanjem Udruzi nositelja prava na žig „BOA“ i Vi doprinesete borbi protiv krivotvorenja, te razmijenite sa nama vlastita iskustva u provođenju anti – krivotvoriteljske strategije.

 
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE